Požičovňa lodí a vodáckeho vybavenia

Vodácke potreby, vybavenie a lode nielen predávame, ale aj požičiavame. A to za vynikajúce ceny! Túžite zažiť adrenalínovú jazdu na vode alebo si užiť príjemnú zábavu s celou rodinou? Plavidlo si nemusíte kupovať. Požičajte si ho u nás. Ponúkame vám plavidlá, ale aj všetko potrebné vybavenie – od pádiel, cez záchranné vesty, až po neoprénové obleky a pumpy. Využite hromadné zľavy, akcie pre organizácie a výhodné ceny pri zapožičaní na viac dní.

 • Nezapočítavame prvý a posledný deň zapožičania!
 • Stabilné 6-miestne rafty pre nevodákov a deti!
 • Najväčšia požičovňa v Bratislave za najlepšie ceny!
 • Viac ako 50 lodí v požičovni!
 • Hromadné zľavy!
 • Špeciálne ceny pre školy, oddiely, cestovné kancelárie a iné organizácie!

Termín vyzdvihnutia lodí a vybavenie

*
*

Doprava lodí a vybavenie

 • Po individuálnej dohode vám môžeme lode a vybavenie dopraviť na ľubovoľné miesto, v cene dopravy 8 osôb (nutné nahlásiť vopred). Štandardná sadzba 0,5€ / km.
 • Pri hromadných akciách (púšťanie riek) bude cena dovozu lodí ponížená podľa počtu záujemcov o dopravu. Presná cena dopravy Vám bude zaslaná emailom.

Vybavenie

druh vybavenie 1 den 2-3 dni 4 a viac dní záloha počet kusov
Kanoe Pálava 400 (pre 2 osoby) 20,00 € 16,00 € 13,00 € 50,00 €
Kanoe Pálava 400 (SET 2x vesta, 2x pádlo, 1x pumpa) 24,00 € 18,00 € 17,00 € 50,00 €
Kanoe Baraka (pre 2 osoby) 24,00 € 18,00 € 17,00 € 50,00 €
Kanoe Baraka (SET 2x vesta, 2x pádlo, 1x pumpa) 28,00 € 22,00 € 21,00 € 50,00 €
Nafukovací kajak Solar (1-3 osoby) 20,00 € 16,00 € 13,00 € 50,00 €
Nafukovací kajak Solar (SET: kajak + 2x pádlo + 2x vesta + 1x pumpa 24,00 € 18,00 € 17,00 € 50,00 €
Nafukovací kajak Seawave (1-3 osoby) 24,00 € 18,00 € 17,00 € 50,00 €
Nafukovací kajak Seawave (SET: kajak + 2x pádlo + 2x vesta + pumpa 28,00 € 22,00 € 21,00 € 50,00 €
Tretia sedačka ku kajaku Solar alebo Seawave - na vyžiadanie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Raft Colorado 450 ( 4-6 miestny) 40,00 € 32,00 € 30,00 € 50,00 €
Raft Colorado 450 (SET 4x padlo, 4x vesta, 1x pumpa) 45,00 € 37,00 € 35,00 € 50,00 €
Nafukovací čln Ontario 450S 40,00 € 32,00 € 30,00 € 50,00 €
Raft Ontario 450S (SET 4x padlo, 4x vesta, 1x pumpa) 45,00 € 37,00 € 35,00 € 50,00 €
SUP (paddleboard) + vak 17,00 € 15,00 € 14,00 € 50,00 €
SUP (paddleboard) SET: doska, vak, pádlo, pumpa 19,00 € 17,00 € 16,00 € 50,00 €
Pádlo kanoe C1 2,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 €
Pádlo kajak K1 2,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 €
Pádlo seakajak K1 2,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 €
Pádlo SUP 2,00 € 2,00 € 1,00 € 0,00 €
Pumpa 2,00 € 2,00 € 1,00 € 0,00 €
Elektrické fúkadlo 12V 10,00 € 7,00 € 6,00 € 30,00 €
Prilba 2,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 €
Plávacia vesta
+ viac variant
2,00 € 2,00 € 1,00 € 0,00 €
Detská záchranná vesta (vyber variantu)
+ viac variant
2,00 € 2,00 € 1,00 € 0,00 €
Vodácka bunda 2,00 € 2,00 € 2,00 € 0,00 €
Neoprénový oblek 6,00 € 5,00 € 4,00 € 0,00 €
Neoprénové boty 2,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 €
Nepremokavý vak
+ viac variant
2,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 €
 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

Úvodné ustanovenia:

Tento požičovni poriadok je záväzný pre prenajímateľa na strane jednej a nájomca (zákazníka) na strane druhej. Zmluvný vzťah vo veci zapožičanie vodáckeho materiálu vzniká podpisom požičovňu zmluvy a riadia sa podľa tohto půjčovního poriadku.
 
Uzavretie zmluvy:
 
Pre uzavretie zmluvy je potrebné, aby zákazník:
 • Bol straší 18-tich rokov.
 • Predložil platný doklad určujúci jeho totožnosť (za preukaz totožnosti sa považuje občiansky preukaz alebo pas).
 • Zložil kauciu určenú požičovňou, ktorej výška sa riadi hodnotou požičiavaného materiálu.
 • Technický stav požičiavaného materiálu je pri odovzdaní v perfektnej, na požiadanie nájomcu môže byť vybavenie znovu skontrolované.
 • Nájomca sa zaväzuje používať predmet nájmu na činnosť, pre ktorú je materiál určený, v súlade s dodržiavaním bezpečnosti a používaním ochranných pomôcok.
Ceny požičovného:
 
Ceny požičovného sú zmluvné a sú uvedené v cenníku.
 
Záväzky zákazníka:
 
Lehota prenájmu je uvedená na zmluve o zapožičanie materiálu a je záväzná. V prípade, že zákazník potrebuje zapožičaný materiál dlhšie, je povinný zmluvu o zapožičanie predĺžiť (aj telefonicky).
Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu tretej osobe.
 
V prípade poškodenia, alebo straty zapožičaného materiálu je zákazník povinný uhradiť škodu takto vzniknutú buď vo výške opravy, alebo vo výške hodnoty zapožičaného materiálu. Náklady spojené s opravou môžu byť hradené zo zloženej kaucie buď pri vrátení materiálu, ak je možné ihneď stanoviť alebo zálohovo.
 
V prípade odcudzenia, alebo straty zapožičaného materiálu uhradí nájomca hodnotu daného materiálu. Do doby jej úhrady je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomné. Odcudzenie - stratu ohlási nájomca bezodkladne miestne príslušnému oddeleniu Polície SR a prenajímateľovi.